Stołówka

 

 393px-POL Radzionkw COA.svg

LUTY

13 dni X 3,00 zł = 39,00 zł 
obiady płatne do 12 lutego na konto bankowe
15 1050 1230 1000 0023 3689 9857
uprasza się o terminowe uregulowanie odpłatności za obiady

 

Aby uzyskać zwrot za niewykorzystane obiady, należy nieobecność ucznia zgłosić dzień wcześniej w kuchni szklonej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

KALENDARZ SZKOLNY

filmy

 

My na mapie